Atrakcje w regione

Atrakcje w regionie

Fojutowo
Zajazd mieści się na terenie niewielkiej leśnej osady, na którą składa się zaledwie kilka domostw, położonej nad Wielkim Kanałem Brdy, niedaleko granicy województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Wieś oddalona jest 3 km od Legbąda. To miejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko ze względu na lokalizację, ale i znajdujący się największy w skali kraju akwedukt.

Wielki Kanał Brdy
Budowla hydrotechniczna - sztuczny kanał zbudowany przez Prusaków w XIX wieku, w celu nawodnienia łąk czerskich należących do Borów Tucholskich. Kanał liczy 21 km długości i  około 1 m głębokości - w zależności od pory roku. Obecnie pełni funkcję szlaku kajakowego, który prowadzi kilkoma malowniczymi akweduktami znajdującymi się ponad dopływami Brdy. W okolicy Fojutowa kanał napotyka na słynny na skalę europejską akwedukt, krzyżując się z Czerską Strugą.

wielki kanał brdy

Odległość od naszego Ośrodka: na miejscu
 
Akwedukt w Fojutowie
Fojutowska budowla hydrotechniczna przenosi wody Wielkiego Kanału Brdy ponad Czerską Strugą. Szerokość konstrukcji wynosi 75 metrów, natomiast różnica poziomów luster wód wspomnianych cieków 9 metrów. W pierwotnej formie powstała z kamienia i cegły, jednakże prace remontowe wykonane w latach 70-tych doprowadziły do zastąpienia ceglanego łuku
sklepienia -żelbetonowym, które w 2002r. dodatkowo wyłożono płytkami, dzięki czemu przypomina wersję początkową. Wewnętrzna kładka obecnie pełni funkcję spacerowej, niegdyś służyła straży kanału oraz konserwatorom. Nieopodal akweduktu znajduje się 30 m, drewniana wieża widokowa powstała w ramach projektu "Bory Tucholskie - w labiryntach natury".

akwwedukt fojutowo

Odległość od naszego Ośrodka: na miejscu

 
Jezioro Charzykowskie
To naturalne jezioro rynnowe częściowo znajdujące się w Parku Narodowym Bory Tucholskie uważane za jedno z najpiękniejszych na terenie Borów. Wspaniałe miejsce na wypoczynek, szczególnie dla tych, którzy czas wolny lubią spędzać aktywnie. Powierzchnia zbiornika wynosi 1360 hektarów i stanowi idealne miejsce zarówno dla żaglówek, jak i kajaków.

Odległość od naszego Ośrodka: 49 kmTuchola
Niewielka, ale i rozległa terytorialnie, licząca około 14 tys. mieszkańców Tuchola od wieków pełni rolę stolicy, a także głównego ośrodka administracyjnego i gospodarczego gminy i regionu Borów Tucholskich. Przyjmuje się, iż nazwa pochodzi od prasłowiańskiego słowa „hola”, oznaczającego las lub wyrazu „tęch” wskazującego gnijącą wodę w jeziorze. Według legend, miasto zawdzięcza swą nazwę księciu zatrzymującemu swe wojska na odpoczynek komendą „tu hola”, tłumaczoną jako „tu stań”.

Patronką miasta jest Święta Małgorzata, ukazana w herbie w srebrnej szacie i złotej koronie na głowie, w lewej ręce trzymająca krzyż, natomiast w prawej gołębia. Interesujący jest fakt, iż do 1945 r. przedstawiano kobietę w całej postaci, stojącą nad zielonym smokiem, ptak pokoju znajdował się w prawej dłoni, zaś krzyż w lewej.

Liczne wojny, pożary i inne wydarzenia historyczne doprowadziły do zubożenia miasta w monumentalne budowle, mimo tego zachowały się miejsca godne uwagi i poznania.
Główną atrakcję turystyczną stanowi, przede wszystkim, historyczne centrum miasta, które tworzy pochodzący z końca XIII i początku XIV w. układ urbanistyczny z siecią prostopadle krzyżujących się uliczek i dużym rynkiem (obecny plac Wolności) otoczonym zabudową pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku.
Ponadto, w obrębie Starego Miasta znajdują się zachowane do dzisiaj średniowieczne partie murów miejskich, przede wszystkim wzdłuż niezmienionych od 1346 roku ulic: Kościelnej, Okrężnej, Murowej i placu Zamkowego, aż do rzeki Kicz oraz fragmenty murów zamkowych i gotyckie piwnice dostępne dla turystów w lokalu gastronomicznym
położonym w ciągu rynkowych kamienic, skierowanych na północ. W północnej części rynku zlokalizowana jest także zabytkowa studnia z cembrowiną z czasów panowania państwa krzyżackiego. Z kolei, w środkowej kamienicy, przy południowej pierzei znajduje się plebania, zamieszkiwana niegdyś przez ks. ppłk Józefa Wryczę (1884-1961), postać szczególnie zasłużoną, bohatera narodowego Pomorza, regionalnego męża stanu Polski hitlerowskiej, a także aktywnego członka Stronnictwa Narodowego i prezesa organizacji wojskowej o tajnym charakterze widniejącej pod nazwą „Gryf Pomorski", a przede wszystkim niezłomnego patriotę walczącego o swój kraj.
Nieopodal placu Wolności znajduje się plac Zamkowy, stanowiący niegdyś centralną, gospodarczą część zamku krzyżackiego. Obecnie mieści się tutaj, wybudowany na fundamentach dawnego spichrza, Tucholski Dom Kultury, którego piwnice zwłaszcza ta, w której dzisiaj mieści się restauracja, a także parter i średniowieczne okienko w korytarzu budynku zachowały się z pierwotnej budowli. Centrum placu zajmuje niewielki park z okazałymi, gęsto posadzonymi drzewami. Ponadto, przy placu Zamkowym mieści się budynek Urzędu Miejskiego, pełniący w swej historii różne funkcje – od domu komtura, przez rezydencję starostów, po istniejący do dzisiaj Urząd Miasta. Budynek uległ wielokrotnym przebudowom. Z pierwotnej budowli czyli głównej części zamku średniego, przetrwały gotyckie piwnice i mury, sięgające do 1,5 m szerokości. Poza Urzędem Miejskim, podziwiać można kolekcję starych motocykli i motorowerów. Na fundamentach zamku krzyżackiego, w XIX w. powstała również szkoła podstawowa, umiejscowiona obok opisanego wcześniej Urzędu Miasta. Tutaj także zachowały się niewielkie fragmenty murów zamkowych, szczególnie widoczne w sklepieniach piwnic.
XIX wiek wyposażył miasto w wiele budynków użyteczności publicznej, które w obecnych czasach, poza podstawową rolą, stanowią miejsca godne uwagi podczas turystycznych spacerów. W szczególności dotyczy to gmachu sądu z 1869 roku, dworca kolejowego, powstałego 1883 roku, a także poczty. Wszystkie wymienione obiekty znajdują się w niewielkiej odległości od siebie, dzięki czemu żaden nie umknie uwadze zwiedzających.

Do miejsc godnych uwagi, nie tylko, ze względu na wartość religijną ale i historyczną, należą tucholskie budowle sakralne, przede wszystkim kościół św. Jakuba Apostoła oraz parafia p.w. Bożego Ciała – modernistyczny kościół z 1935-1939 r. wybudowany przez księdza radcę dr. Konstantego Kreffta z 40 metrową wieżą. Wewnątrz kościoła można podziwiać m.in. pochodzący z barku konfesjonał i obraz przedstawiający św. Barbarę oraz manierystyczną puszkę – darowiznę pochodzącą od drugiej małżonki króla Zygmunta I Wazy – wyposażenie to pochodzi z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła wybudowanego w XIV w. przez krzyżaków na placu Wolności, a rozebranego przez Niemców 1940. Niewątpliwie, uwagę zwiedzających przyciąga ołtarz w którego centrum znajduje się rzeźba wielkiego Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Budynek, ówczesnej świątyni Jakuba Apostola powstał w pierwszej połowie XIX w. jako zbór ewangelicki. Funkcję tę sprawował do 1945 roku. Po II wojnie światowej początkowo przekształcony został w salę gimnastyczną, następnie w magazyn zbożowy. Ostatni z wymienionych etapów doprowadził, na skutek przeprowadzonych prac remontowych, do znacznej utraty cech sakralnych kościoła – zniszczono wieżę, zamurowano neogotyckie łuki okienne i drzwi wejściowe, pozbyto się chóru wraz z balkonami, a także dokonano podziału całej konstrukcji na dwie części. Obecna parafia, istnieje dopiero od 1994 roku, wtedy to erygowano ją z parafii Bożego Ciała, wykupiono budynek od Skarbu Państwa i rozpoczęto przywracanie dawnej świetności. Podczas zwiedzania, warto zwrócić uwagę na wieżę kościelną z trzema dzwonami: największym – Jakubem, średniej wielkości – Janem i najmniejszym – Kazimierzem; obrazy przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej z początku XX w., a przede wszystkim, umieszczone w prezbiterium dzieło E. Barthela z Zittau "Chodzenie po morzu", stanowiące główny element ołtarza pierwotnego zboru ewangelickiego.
Nieopodal kościoła Bożego Ciała, znajduje się skwer poświęcony patronce miasta, na którego terenie do początku XVIII w. znajdował się cmentarz, obecnie oprócz pomnika św. Małgorzaty w głębi parku widoczne są także fragmenty murów miejskich z XIV w. Tuchola i region Borów Tucholskich stanowią tematykę ekspozycji, wyrobów lokalnych twórców, wydawnictw itp. Tucholskiego Muzeum Borów Tucholskich, jak i Galerii BT.
Muzeum Borów Tucholskich od 1980 r. znajduje się w budynku dawnego spichlerza, pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku, przy ulicy Podgórnej. Dodatkowo, ma taj swa siedzibę Tucholski Park Krajobrazowy. Charakterystyczną cechą prezentowanych ekspozycji jest ich różnokierunkowość, co umożliwia 4-kondygnacyjna konstrukcja obiektu.
Na parterze mieści się sala poświęcona historii stolicy borów tucholskich z makietami dotyczącymi wyglądu miasta w czasie średniowiecza i rynku z lat 20-tych XX wieku, a także rekonstrukcja dwóch izb, charakterystycznych dla borowiackich chat – kuchni ze spiżarką oraz pokoju dziennego z łóżkiem. Pierwsze piętro oddaje etnografię Borów Tucholskich. Prezentacja obejmuje dawne zawody i wykorzystywane podczas pracy narzędzia. Kolejny poziom dedykowany jest roślinności i zwierzętom regionu, zwłaszcza żyjącym w środowisku wodnym. Prezentacja flory i fauny dotyczy nie tylko gatunków obecnie spotykanych, ale i z różnych przyczyn dawno niewystępujących. Ponadto ekspozycja umożliwia zaznajomienie się z narzędziami wykorzystywanymi w gospodarce leśnej.
Galeria BT (Galeria Borów Tucholskich) to z kolei miejsce pozwalające nie tylko na oględziny, ale i nabycie wyrobów pochodzących od lokalnych twórców. Oferta obejmuje serwety, obrusy, chusty itp. z kunsztownym haftem kaszubskim wykonanym przez szkołę tucholską i borowiacką, kosze z korzenia sosny, kolorowe rzeźby aniołów, ludków, zwierząt oraz wydawnictwa o tematyce borowiackiej.
W Tucholi ma także swą siedzibę utworzone w 2007 r., jako pierwsze w Polsce, obwoźne Muzeum Sygnałów Myśliwskich prezentujące zbiór zabytkowych rogów myśliwskich, kolekcję europejskich zapisów nutowych, zarówno historycznych jaki i współczesnych, a także galerię odznak i medali.
Miasto położone jest nad jeziorem Głęboczek, zagospodarowanym w ostatnich latach pod względem turystycznym. Znajduje się tutaj kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego, strefa zabaw dla dzieci z placem zabaw i wodną zjeżdżalnią, przystań żeglarska, a także ścieżka spacerowa wokół akwenu. Ponadto Tuchola odznacza się wysokim poziomem organizowanych imprez kulturalnych. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć coroczne obchody Dni Borów Tucholskich, tradycja ta trwa od 54 lat.
Odległość od naszego Ośrodka: 23 km

 
Raciąż z Grodziskiem
Niezwykle ważna dla historii powiatu tucholskiego wieś, położona nad zespołem jezior o charakterze rynnowym, w skład którego wchodzą akweny: Suszek, Śpierewnik, Raciąskie, Rudnica oraz Przylonek. Zbiorniki poprzez Raciąską Strugę mają połączenie z rzeką Brdą. Od połowy lat 60. XX wieku Raciąż przyjął rolę miejscowości letniskowej. Dokumentacja historyczna dowodzi, iż był to najstarszy ośrodek administracyjny południowego Pomorza Gdańskiego. Fakt istnienia grodu kasztelańskiego, potwierdzają źródła pisane z drugiej połowy XIII wieku. Znajdował się on wówczas na wyspie jeziora Śpierewnik, 5-km, od dzisiejszej wsi. Wymiary podstawy grodziska wynosiły 85 m x 120 m. Obszar otoczony był wałem, a od strony północnej dodatkowo fosą i wzmocnieniem wykonanym z drewna i ziemi. Dodatkowo poza umocnieniami znajdował się cmentarz. Trwające ponad 20 lat, badania archeologiczne całego wnętrza i przyległego cmentarza, dowiodły, iż całą twierdzę zniszczył pożar. Dokonano odkrycia pozostałości 5 domów, fragmentów naczyń ceramicznych, przedmiotów ze srebra, rogu, szkła, żelaza, kości zwierzęcych. Przełomowym wydarzeniem dla turystyki regionu było otwarcie rekonstrukcji grodziska, które miało miejsce 6 czerwca br. Zwiedzający mają do dyspozycji wytyczone, specjalnie oznakowane, ścieżki, punkt widokowy i szereg tablic dostarczających informacji o historii miejsca, czy dokonanych odkryciach archeologicznych.

Odległość od naszego Ośrodka: 20 km
 
Klocek, Legbąd, Rzepiczna, Krąg
Miejscowości te uznane zostały za typowe borowiackie wsie, ze względu na ślady tradycyjnego budownictwa ludowego w postaci nielicznie zachowanych drewnianych chat. Wiele z nich, do dzisiaj pokrywa strzecha. Ponadto, w Legbądzie w czerwcu 2009 został posadzony Dąb Jana Pawła II, którego sadzonka towarzyszyła leśnikom w czasie pielgrzymki do stolicy piotrowej w 2004 roku.
 
Rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi w Odrach
Miejsce to oprócz rezerwatu przyrody jest także bardzo interesującym skupiskiem archeologicznym. Wewnątrz ogrodzenia pośród rzadkiego sosnowego lasu znajduje się 10 całych i fragmenty kręgów kamiennych, z których najmniejszy ma średnice 15m, a największy 33m. Na obwodnicy kręgów ustawione są kamienie wystające od 20 do 70 cm ponad powierzchnie ziemi. Liczba ich waha się od 16 do 29 sztuk w jednym kręgu. W środku kręgu ustawiony jest jeden, a rzadko dwa kamienie. Prócz kręgów na tereni rezerwatu znajduje się około 30 kurhanów, o średnicy od 8 do 12m.
Odległość od naszego Ośrodka: 20 km
 
Świt z Piekiełkiem nad Brdą
Leśnictwo Świt znajduje się w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w odległości około 8 km od Tucholi.
Słynie przede wszystkim z Uroczyska Piekiełko, jakim jest przełom Brdy, która poprzez liczne, znajdujące się w korycie, głazy, tworzące progi i wiry, nabiera charakteru rzeki górskiej (Grzeca i Chabowska 2008), a także skupiska 10 pomników dębowych – nazywanych wisielczymi oraz lip. Dęby liczą ponad siedemset lat, a ich obwód waha się w granicach 200 cm. Ponadto przebiega tędy 12-km pieszy szlak turystyczny pod nazwą Uroczysko Brdy. Punkt widokowy Niebo umożliwia obserwację jednego z ciekawszych fragmentów rzeki. Świt znajduje się także na trasie kajakowej i stanowi główne miejsce odpoczynku i biwakowania kajakarzy.
Odległość od naszego Ośrodka: 30 km

 
  Nadleśnictwo Woziwoda
  Jest jednym z czterech nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie". Lasy będące w zarządzie Nadleśnictwa stanowią zwarty kompleks leśny bogaty w osobliwości przyrodnicze. Mozaika jezior, sieć cieków wodnych, mnogość śródleśnych bagienek i torfowisk, urozmaicona rzeźba terenu oraz zadbany i wypielęgnowany las, składają się na owo niezwykłe bogactwo.
  Odległość od naszego Ośrodka: 10 km
   
  Rezerwat Czapli Wierch
  Jest to faunistyczny rezerwat przyrody, którego nazwa wywodzi się od kolonii czapli siwej, której gniazda usytuowane są od kilkudziesięciu lat w koronach starych drzew, rosnących wzdłuż brzegów jeziora. Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe czapli siwej i nadbrzeżny bór sosnowy.
  Odległość od naszego Ośrodka: 29 km
   
  Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie
  Rezerwat w Wierzchlesie należy do najstarszych w Polsce. Obecnie zajmuje powierzchnię 116,90 ha, obejmując, poza skupiskiem cisów, sąsiadujący las, łąki i jezioro Mukrz. Patron rezerwatu – artysta Leon Wyczółkowski, przyczynił się do popularyzacji wierzchlaskiego parku, poprzez fotografie, rysunki i litografie, tworzone dzięki natchnieniu czerpanemu ze
  „Świętego Gaju”, jak określał to miejsce. Cisy we Wierzchlesie stanowią najliczniejsze stanowisko naturalne w Europie.
  Odległość od naszego Ośrodka: 32 km
   
  Rzerwat Dury w pobliżu Tlenia
  Ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy, położony 4 km na północ od Osia w pobliżu drogi Osie-Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi torfowiskami.
  Odległość od naszego Ośrodka: 29 km

  Rudzki Most
  Dzielnica Tucholi – Rudzki Most, założona została w latach 60 XX wieku, w odległości 3 km od Tucholi (trasa Tuchola-Świecie), nad Brdą. Rzeka stanowiła główną oś, obowiązującego niegdyś, podziału na Rudzki Most Miejski – zlokalizowany po prawej stronie cieku i Rudzki Most Królewski, leżący po lewej stronie. Obecność Brdy sprawia, iż atrakcyjność turystyczna obszaru wzrasta, dzięki możliwości uprawiania kajakarstwa czy miejscom do biwakowania, campingom. Jednakże, to drastyczne w skutkach, wydarzenia historyczne sprawiają, iż miejsce to skłania do odwiedzin. Najbardziej krwawa przemoc miała miejsce jesienią 1939 r., kiedy to w lesie Rudzkiego Mostu, hitlerowski okupant rozstrzelał 227 Polaków, podczas 6 egzekucji. Pomordowanych grzebano w zbiorowych mogiłach, każdorazowo, po dokonanym okrucieństwie. Ekshumacji zwłok dokonano w 1946 r., a następnie złożono do Mauzoleum w Tucholi. Ku czci poległych, w czasie obchodów 700-lecia Tucholi, nastąpiło odsłonięcie pomnika w miejscu mordów. Idea tego przedsięwzięcia pochodzi od Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pomordowanych Polaków w Tucholi. Projekt monumentu wykonali: art. plastyk Grażyna Litwinionek-Martul i Stanisław Lejkowski. W Rudzkim Moście znajduje się także Kamień Jagiełły, głaz narzutowy, uznany za pomnik przyrody, wyglądem przypominający stożek o długości 2,5 m i 7,8 m w obwodzie.
  Odległość od naszego Ośrodka: 23 km

  Wymysłowo
  Niewielka osada położona nad strugą Hosjanna, wpływającą do Brdy. Miejsce niezwykle atrakcyjne turystycznie ze względu na znajdujące się tam Muzeum Kultury Indiańskiej im. Sat Okha, należące do jedynych w Polsce i nielicznych w Europie, poświęconym życiu Indian z Ameryki Północnej. Tematyka ekspozycji wiąże się nie tylko z życiem codziennym, ale i duchowym, oraz sztuką.
  Oldegłość od naszego Ośrodka: 17km

  Dąbrówka
  Wieś oddalona około 12 km, na północ od Tucholi, z barokowym, drewnianym kościołem p.w. Jana Nepomucena, powstałym w 1768 roku. Z tego okresu zachował się rokokowy wystrój z amboną, chrzcielnicą oraz ołtarzami: głównym i trzema bocznymi. W ołtarzu głównym umieszczony jestobraz Heyna, pochodzący z 1884 r. pt. „Przemienienie Pańskie”. Ponadto przy kościele znajduje się cmentarz z mauzoleum rodziny Janta Pałczyńskich z połowy XIX wieku, całkowicie murowane z kamiennym krzyżem na dachu, we wsi natomiast drewniany dwór należący do tejże rodziny.
  dległość od naszego Ośrodka: 21 km

   Śliwice
   Ośrodek gminny i była wieś książęca przy strudze Śliwica, odległy ok. 30 km od Tucholi, stanowiący ze względu na polne otoczenie swego rodzaju wyspę rolniczą wśród obszarów leśnych. Śliwice i okoliczne tereny są jedynym obszarem reprezentującym kulturę kociewską w powiecie tucholskim. Miejscowe zabytki sakralne, tworzą główne atrakcje turystyczne. Najstarszym jest kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wybudowany w 1830 roku na terenie pierwotnej świątyni, funkcjonującej, prawdopodobnie, za czasów panowania książąt pomorskich, mianowicie w XIII wieku. Obecna budowla przejęła z początkowej parafii, barokowe ołtarze, przede wszystkim, XVII-wieczny, dwukondygnacyjny ołtarz główny z malowidłem przedstawiającym Matkę Boską Bolesną, a także dwa dzwony z okresu renesansu. Niezwykłym miejscem kultu, nie tylko lokalnej ludności, jest umieszczona przy kościele replika groty Najświętszej Marii Panny objawionej w Lourdes, powstała w 1908 r. z inicjatywy ks. Sychowskiego. Z początku XX w. pochodzi także cmentarz z niewielką kalwarią i zabytkowymi nekropoliami. Ponadto, zachowały się tutaj ruiny zboru ewangelickiego z drugiej połowy XIX wieku, stanowiące potencjał do zagospodarowania dla celów lokalnego muzeum oraz drewniane, borowiackie chaty, konstrukcji zrębowej.
   Odległość od naszego Ośrodka: 26 km